Geluidsoverlast
Geluidsoverlast

Amsterdam kiest voor rust op de grachten: vanaf volgend jaar geldt een nachtelijk vaarverbod. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Dat is een van de maatregelen die wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) bekend heeft gemaakt om de overlast op het water te verminderen.

Het college van B en W heeft besloten om de maximum vaarsnelheid in de grachten te verlagen van 7,5 km/u naar 6 km/u. De nieuwe regel gaat in op 1 januari 2017 en geldt voor zowel plezier- als passagiersvaart.

Amsterdamse waterbewoners ervaren steeds vaker geluidsoverlast van boten met harde muziek. Stadsdeel Centrum en Waternet beloven geluidsovertreders harder aan te pakken.

Dinsdagavond 23 februari 2016 wordt er onder meer vergaderd over het Handhavingsuitvoeringsplan door het stadsdeel West.