Scroll Top

PLANNEN EN BELEID

Regelgeving, plannen en beleid van de overheid

Precario, nulmeting, ligplaatsonzekerheid of bestemmingsplan – plannen van de overheid kunnen grote gevolgen hebben voor waterbewoners.